Technologie

Wyjątkowo wytrzymałe tarcze diamentowe

Wiek najstarszych diamentów, odkrytych w Australii, szacuje się na około 4 mld lat. Diament (łac. diamentum) oznacza niezniszczalny, niepokonany i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego materiału. 

 

Diament jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie. Tre-Maik wykorzystuje naturalne zalety diamentów, aby dostarczać Państwu wyjątkowo wytrzymałe tarcze diamentowe do bardzo wielu zastosowań.

 

Przyroda pokazała budowę najtwardszego minerału, a człowiek wykorzystuje tę wiedzę do otrzymywania diamentów syntetycznych. Diament jest minerałem który człowiek wykorzystuje w bardzo wielu zastosowaniach:

  • przy produkcji materiałów ściernych,
  • narzędzi tnących i skrawających,
  • jako elementy w aparaturze naukowej i medycznej, detektory cząstek elementarnych,
  • dozymetry do wyrobu twardościomierzy.

 

Na skalę przemysłową diamenty syntetyczne uzyskiwano od1953 r. w Szwecji, a od 1954 r. w USA. Syntezy diamentu dokonywano przy ciśnieniu przekraczającym 100 tys. atmosfer w temperaturze ok. 3000 C. Obecnie diamenty syntetyczne otrzymuje się:

  • przez krystalizacją ze stopionych roztworów węgla (grafitu) w metalach;
  • z grafitu np. pod wpływem fali uderzeniowej powstającej w następstwie eksplozji materiału wybuchowego;
  • przez bezpośrednią przemianę grafitu w diament;
  • przez wytwarzanie zarodków diamentu;
  • przez krystalizację z ciekłej lub gazowej fazy węglowej.

W technice cięcia i wiercenia Diament syntetyczny występuje w wiertłach Koronowych i Tarczach Diamentowych. Ma również zastosowanie w innych narzędziach diamentowych służących do skrawiania , szlifowania, ostrzenia. Noże diamentowe służą do wygładzania tarcz ściernych i ostrzenia przyrządów skrawających.

 

Dla firmy Tre-Maik diament syntetyczny jest podstawą, od której zależy jakość i żywotność tarcz diamentowych.